İmplant Tedavisi
İmplant Nedir ?

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacıyla yerleştirilen, bir süre sonra kemik dokusuyla kaynaşan, doğal bir diş gibi iş görebilen, uygun maddeden yapılmış diş köklerine implant diyoruz.

Uygulama Alanları
Tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarının tümünde implant uygulanabilir.

İmplant (Yapay Diş); Tek diş eksikliklerinde komşu diş kesilmesine gerek kalmadan boşlukların doldurulmasına imkan sağladığımız gibi, tam dişsizliklerde de bu destek alınarak daha tutucu ve kullanımı rahat protezler yapılmasına olanak sağlıyoruz.

Avantajları

 • implant diğer köprü ve protezlere göre çok daha iyi çiğneme fonksiyonu sağlarlar.
 • Estetik ve dayanıklılık bakımından da oldukça üstündürler.
 • Sizi hareketli protez kullanma zorunluluğundan ve zorluğundan kurtarır, implant bu bakımdan daha önceden hareketli protez kullanan kişilerin özgüveninin geri kazanılmasına yardımcı olur.
 • Çene kemiği erimeleri implant sayesinde azalır.
 • Dogal Dişlerin aşındırılıp köprü yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 • Dişeti ve kemiği desteklediği için köprü protezlere oranla daha doğal ve estetik sonuç verir.
 • İmplant sayesinde Daha sağlıklı ve dengeli beslenme sağlanır.

Dezavantajları

 • En büyük dezavantajı yanlış ve yetersiz uygulamalar sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonlardır. Enfeksiyon ve bununla beraber hem vidalı dişin hem de etrafındaki sağlıklı kemik dokusunun kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.
 • İmplant köprü protezlere göre daha maliyetlidir, ancak birkaç sene öncesine göre maliyetleri makul düzeylere düşmüştür.
 • Cerrahi uygulamadan sonra bazı zorlu vakalarda bir takım ağrılar, şişlikler, morarmalar olabilmektedir. Ancak hepsi zamanla geçecek sıkıntılardır.
 • Yanlış endikasyonlar ve yeterli bilgi birikim ve tecrübeyle yapılamayan implat tedavileri özellikle de estetik açıdan dezavantaja dönüşebilir.Teknoloji

İmplant cerrahisinde ileri cerrahi teknikleri kullanabilmek için; cerrahi fizyodispanser, cerrahi piezo cihazı, PRF cihazı, sert ve yumuşak doku lazeri, sert ve yumuşak doku greftleri, ileri cerrahi teknik uygulama el aletleri,dental tomografik görüntüleme sistemleri ve bilgisayarlı cad-cam sistemlerinden faydalanıyoruz.

Başarı

Başarı için steril çalışma esastır. implant maksimum hijyen koşullarında yapılmalıdır. Başarıda bilgi, beceri, deneyim önemlidir. implant ta başarının en önemli ayağı bizzat implantı uygulayan ve üstüne diş protezini yapan hekimlerdir.
Tüm teknolojik olanaklardan faydalanmak gerekir. Klinik ortamda her türlü teknolojik cihaz, ekip ve ekipman olmalıdır.
Deneyimli yetişmiş diş hekimi yardımcı personellerinin olduğu koşullarda implant başarısı da artar. implant başarısında hastanın da rolü vardır. Hastanın ağız hijyenine dikkat etmesi, ilaçlarını düzenli kullanması, hekimin uyarılarına ve önerilerine uyması başarıyı arttıran faktördür. Aksi takdirde vidalı diş çevresindeki kemik dokusunda enfeksiyon gelişebilir.

Süre

Teknolojik olanaklarla tamamen dişsiz ağızlara dahi bir günde tüm impilantları (12-14 vidalı diş) uygulayabilmekteyiz. Bazı durumlarda özellikle de hastaların konforu açısından cerrahi uygulama birkaç seansa bölünebilir. Vakaya göre değişmekle beraber 1 implantı cerrahi olarak uygulama süremiz genelde 15 dk. dır.

Standart implant uygulamasında implantların üzerine diş protezi yapmak için cerrahi aşamayı müteakip alt çenede 2-3 ay üst çenede 3-5 ay beklenmesi gerekir. Bunun sebebi implantla çene kemiği arasında sağlıklı bir kemik dokusu oluşumunun zorunlu olarak beklenmesidir. Yeterli süre geçtikten sonra protez aşamasında, implantların üzeri açılıp ölçüleri alınır. 2-3 seansta ve yaklaşık 1 haftada ımplant üstü protez yapılarak tedavi tamamlanır.

Cerrahi Aşama

Vidalı diş yapılacak dişsiz bölgenin tamamen hissizleştirilip ımplant ın cerrahi yöntemle kemiğe yerleştirilmesidir. Hissizleştirme genelde işlem yapılacak bölgenin uyuşturulmasıyla lokal olarak sağlanır. ancak bazı durumlarda genel anestezi ile(tamamen uyutarak) cerrahi işlem yapılabilir. Cerrahi aşama açık ya da kapalı cerrahi yöntemleriyle yapılabilir.

Açık cerrahi yöntem (flapli yöntem):
Hekimin implantı uygulayacağı sert doku alanını bizzat görerek cerrahi uygulamayı yapmasıdır. Bu yöntemde yumuşak dokuda kesi yapılır ve bu doku açılarak kemik alanı görülür. İmplant uygulaması bittiğinde açılan bölge dikiş atılarak kapatılır.

Kapalı cerrahi yöntem (flapsiz yöntem):
Ameliyatsız yöntem olarak da bilinir. Bu yöntemde hastanın dental tomografik görüntüsü ve ağız içi ölçüsünden faydalanarak implant yapılacak bölgeye uygun cerrahi klavuz hazırlanır. Bu klavuz eşliğinde herhangi bir kesi alanı açmadan, diş etini kaldırmadan implant yerleştirilir. Bu yöntemde dikiş atılmaz. Çünkü bisturi ile kesilmiş bir diş eti alanı yoktur.Immediant Implant Yöntemi

Bir çok vakada diş çekilir çekilmez çıkan diş boşluğuna implant yerleştirilebilir. Kesi atılmaması, flap kaldırılmaması bakımından kapalı cerrahi yönteme benzemektedir, ancak implant uygulanacak alandaki kemiğin net olarak gözlemlenmesi bakımından da açık cerrahi yönteme benzemektedir. Bu yöntemde genellikle dikiş atılmamaktadır. Süreyi kısaltması ikinci bir cerrahiye ihtiyaç duyulmaması yüzünden çok avantajlı bir yöntemdir. Implant cerrahisi bittikten sonra hastanın dişsiz bölgesine uygun geçici bir diş protezi yapılır. Her vakada ve her vidalı diş cerrahi uygulaması sonrasında geçici bir protez yapılamayabilir.

İmplant Tedavisi Protez Aşaması

* Röntgen çekilerek ımplantların kemikle kaynaşma düzeyi kontrol edilir.
* Diş etinin üzerinden küçük delikler açılarak ımplantların içerisine diş eti şekillendiriciler vidalanır. Bu süreçte Implant Dedektör kullanımı ımplantın yerinin tam olarak belirlenmesini kolaylaştırdığı için aynı seansta ölçü alınmasına da izin verir.
* Diş etleri açık cerrahi yöntemle açılarak diş eti şekillendirici yerleştirildiği durumlarda ölçü almak için 4 ila 5 gün beklenebilir.
* Ölçü alındıktan sonra laboratuarda protezlerin alt yapısı (metal, zirkonyum, vb.) hazırlanır.
* Ölçüden sonraki seansta abutment ve alt yapı provası yapılır. Porselen için ölçü alınır.
* Altyapı provasından sonraki seansta porselen provası yapılır.
* Porselen provasında sorun yoksa dişler geçici olarak yapıştırılarak bir süre kullandırılır.
* Protez ve kaplama kullanımında bir sorun yoksa kalıcı yapıştırma yapılır. Sorun oluşturduğu taktirde gerekli düzeltmeler yapılır.

Protez Aşamasında implant Dedektör Kullanımı

Kalıcı sabit protez öncesinde diş etleri delinerek vidalı dişin üst parçasının takılabilmesi için yer açılmaktadır. Flap kaldırılarak ya da özel frez kullanılarak yapılan bu işlem nedeniyle iyileşme süresi uzamaktadır. İmplantın sağlam olduğu düşünülen vakalarda kullanılan implant dedektör, protez yapım süresini kısaltmakta, her implant için ayrı röntgen çekilmesini gerektirmeyip gereksiz radyasyon almayı engellemekte ve daha az yara olacağı için hasta açısından daha konforlu bir iyileşme süreci sağlamaktadır.