Estetik Dolgular
Estetik Porselen Dolgular Nedir ?

Inley onley dolgular yapılan maddeye göre ikiye ayrılırlar. Porselen inley onley dolgular: Tıpkı estetik porselen kaplamalar gibi, dişin eksik kısmının her bakımdan anatomik olarak tamamlanıp, dişe porselenle dolgu yapma işlemidir.
Kompozit inley onley dolgular: Günümüzde arka dişler için doğrudan klinikte yapılan kompozit dolgular oldukça geliştirildiği için inley onley kompozit dolguların normal kompozitlere göre pek bir üstünlüğü kalmamıştır. Bu bakımdan çok tercih edilmez olmuşlardır.

Uygulama Alanları

Aşırı madde kaybı olan bir veya birkaç yüzeyi kırılmış olan azı dişlerinde
Her iki tarafında da geniş ara yüz çürüğü problemi olan azı dişlerinde
Kanal tedavisinden dolayı kırılganlığı artmış ve diş dokusunun fazlasıyla inceldiği azı dişlerinde
Genel olarak inley-onley dolgular arka dişlere uygulanır.

Avantajları


* Kompozit dolgul göre daha dayanıklıdır, kenar sızıntızı yok denecek kadar azdır.
* Inley onley dolgu sayesinde dişin kalan sağlam dokularının aşındırılarak kaplama yapılmasını engellenmiş olur.
* Hem estetik hem de çok uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürebilecek bir restorasyon sistemidir.
* Porselen dolgu çiğneme yüzeyi ve arayüz yüzeyleri mükemmel cilalıdır, bakteri tutulumuna ve leke oluşmasına kolay kolay müsaade etmez.
* Porselen dolgu labaratuar ortamında hazırlandığı için dişin eksik konturlarını ve komşu dişlerele olan kontakt noktalarını anatomik açıdan mükemmele yakın taklit ederler, bu bakımdan diş aralarına besin artıklarının birikimi ve bunun yarattığı sıkıntılar kesinlikle söz konusu değildir.
* Porselen dolguların çiğneme yüzeyleri dişin anatomik çiğneme hattını birebir taklit edecek şekilde hazırlandığı için, çiğneme ve ögütme fonksiyonları bakımından kompozit dolgulara oranla çok üstündürler
* Diş ile birebir ve stressiz ilişki kurdukları için porselen dolgular, dişin zayıf kısımlarında oluşabilecek çatlama ve kırılmaları engeller.Dezavantajları


* Bu sistemin en büyük dezavantajı, kompozit estetik dolgulara oranla maliyetli olmalarıdır, porslen inley onley dolguların hastaya çıkardığı maliyet kompozit estetik dolguların ortalama 3-4 katıdır.
* Tüm kompozit restorasyonlar tek seansta basit bir şekilde bitirilmelerine karşılık, porselen inley onley dolgular için genelde böyle bir şeyden söz etmek mümkün değildir, (bazı modern kliniklere kurulan cad-cam sistemli cihazlarla tek seansta sonuç almak mümkün olmakla beraber) genelde laboratuar işlemleri ve buna bağlı olarak, en az iki-üç seans şarttır.
* Porselen inley-onley dolgular, estetik kompozit dolgulara oranla çok daha hassas bir çalışmayı gerektirir. Yeterli hassas çalışma yapılamamışsa ve her bakımdan birebir uyum sağlanmamışsa sonuç genelde başarısızdır.

Süre

3 üyeye kadar uygulamalar için ortalama 3,4 seans ve 9,10 gün süreye ihtiyaç vardır.

Üye sayısı arrtıkça dişin hazırlanma süresi artar, örneğin 3 üye için dişin hazırlanması 1 seans sürerken, 10 üye için bu süre 3 seansa çıkacaktır. diğer aşamalar aynı kalacağı için toplam tedavi seans sayısı 2 seans artmış olacaktır. Toplam tedavi seans sayısı 6 , gün sayısı 12-13 civarına çıkacaktır.

Protez yapılacak dişlerde kanal tedavisi ve kapsamlı diş eti tedavisi gerektiği durumunda süre bir kaç seans daha uzayabilir.

Teknoloji

Inley ve onleyler ölçü alınmadan ağız içi tarayıcılarla üç boyutlu görüntüsü çıkarılıp bilgisayar ortamına taşınarak da yapılabilir. Bunun için klinikte cad-cam dediğimiz tarayıcı sistemin kurulu olması gerekir. Cad-cam sistemlerle aynı gün dahi tedavi bitirilebilir.

Başarı

* Tedavinin başında hastanın beklentisi detaylı bir şekilde öğrenilmelidir.
* Ölçünün detaylı bir şekilde alınması ve hasas bir teknisyen çalışması gereklidir.
* Tedavinin uzun süreli başarısı için ağız hijyenine özen gösterilmeli ve en az yılda bir kez rutin diş hekimi kontrolüne gelinmelidir.Uygulaması

İlk seans:

* Dişin, kuru çürük alanlar dahil tüm çürüklerden temizlenmesi
* İçbükey/”undercut”lı bölgelerin yani ölçü alımını ve de porselen parçanın yapımını engelleyecek hatları kısıtlayan bölgelerin, uygun dolgu maddeleri ile desteklenip düzenlenmesi
* Porselen dolgu yapılacak dişin hassas ölçüsünün alınması ve laboratuvara gönderilmesi
* Porselen dolgu yapılacak dişin geçici ve uygun bir dolgu maddesi ile kapatılması

İkinci seans:

* Laboratuvar koşullarında hazırlanan ve dişin eksik dokusunu anatomik olarak taklit eden
* Porselen onley-inley parçanın ağızda prova edilmesi
* Porselen dolgu parçası diş ile birebir uyumlu olması gerekir. Eğer sorun yoksa aynı seansta porselen parça adeziv sistemle dişe yapıştırılır/dişle bütünleştirilir
* Tedavinin sonuçlandırılması